Text Entities Reengineering

Ion Ivan
ionivan@ionivan.ro

Marius Popa
marius.popa@ie.ase.ro

Cosmin Tomozei
tomcosmin@hotmail.com

Bucharest Academy of Economic Studies

Abstract: Se definește conceptul de reinginerie a entităților text și se evidențiază caracteristicile acestuia. Sunt prezentate rezultatele în care se concretizează procesele de reinginerie a entităților text. Sunt enumerate principiile care stau la baza derulării proceselor de reinginerie. Sunt prezentate și exemplificate diverse categorii de reinginerie a entităților text: prin schimbarea obiectivului, determinată de procesul de evaluare a entităților text, în funcție de omogenitatea entităților, cu pierderi și adăugiri dirijate de informație, prin transformare.

Keywords: reinginerie, entitate text, clase de reinginerie.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ion Ivan, Marius Popa, Cosmin Tomozei, Text Entities Reengineering, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 15(2), pp. 15-28, 2005.