Telecommunications as the Backbone of Global Information Society

Eng. Andrei Chirică

Cred că există în acest moment trei întrebări fundamentale:

  1. De ce ne îndreptăm spre societatea globală informațională?
  2. Care este rolul telecomunicaţiilor în această societate?
  3. Cum se plasează România în această nouă revoluție industrială şi dacă este o cale mai rapidă pentru integrarea noastră în Europa?

La primele două întrebări, Cartea albă a Uniunii Europene care include raportul Bangeman (comisarul Uniunii însărcinate cu problemele de telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei) precum şi recentele luări de poziţii la întâlnirea grupului G 7 de la Bruxelles, dedicată societăţii informaţionale au dat răspunsuri și noi orientări de viitor accentuându-se tematicile deschiderii pentru competiţie a piețelor de telecomunicaţii şi necesităţile de modificări legislative şi reglementare. Pentru cea de a treia întrebare este obligatorie întâi o analiză a situaţiei prezente, a rămânerilor în urmă determinată de lenta dezvoltare, cu tehnologii revolute, iar pe urmă, o încercare de schiţare a etapelor care vor permite saltul calitativ şi integrarea în familia europeană, dar mai ales o prezență activă în această nouă revoluție industrială. […] […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Andrei Chirică, Telecommunications as the Backbone of Global Information Society, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 35-37, 1995.