Technology Transfer Centre for Testing and Training in DSS

Eng. Dragoş Bugă

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

1. Introduction

Institutul de Cercetări în Informatică desfășoară de peste 20 de ani activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul informaticii. În condiţiile actuale, cînd România cunoaşte o mutație important și rapidă spre o economie de piață, în cadrul căreia rolul managementului poate deveni hotărîtor în lupta cu concurenta, o parte a activităţii institutului a fost direcţionată spre studierea şi dezvoltarea de aplicaţii în domeniul managementului informatizat. Sistemele Suport pentru Decizie (SSD) constituie o soluţie viabilă pentru rezolvarea problemelor insuficient structurate, aşa cum sunt majoritatea deciziilor din mediul economic. SSD integrează instrumente care permit folosirea metodelor matematice avansate în decizii pe care omul nu este pregătit să le ia singur. Utilizarea acestor instrumente este de multe ori ignorată deoarece nu sunt înțelese. Omul, mai ales în calitatea de decident cu responsabilităţi conştientizate, tinde să refuze ceea ce nu înțelege. De aceea, prima intenţie a unui centru de transfer tehnologic legat de problematica SSD, a CCT-SSD, este promovarea necesităţii și avantajelor utilizării metodelor avansate în activitatea de decizie managerială. […]

View full text

CITE THIS TEXT AS:
Dragoş Bugă, Technology Transfer Centre for Testing and Training in DSS, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 65-68, 1993.