Technologies for the Automatic Generation of Hierarchies on Multimedia Applications

Eng. Laura Ciocoiu, PhD
Eng. Ana-Maria Borozan

National Institute for Reseaerch and Development
in Informatics, ICI, Bucharest

PhD student Costin Coșoiu
Eng. Florin Trefaș

Politehnica University of Bucharest

Abstract: Lucrarea de față prezintă un model de generare a înlănțuirilor scenelor ce compun o aplicație multimedia, aflată pe CD, care este organizat sub forma unei structuri ierarhice făcând referire la tematicile muzeelor. Aplicația este proiectată să lucreze cu orice set de date care respectă un format predefinit (șablon) care să corespundă structurii bazei de date.

Keywords: simulare, proiector Macromedia, scenă, tranziție, zone senzitive, coordonate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Laura Ciocoiu, Ana-Maria Borozan, Costin Coșoiu, Florin Trefaș, Technologies for the Automatic Generation of Hierarchies on Multimedia Applications, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 13(3), pp. 5-13, 2003.