Tax reduction for independent authors

În baza unei instrucţiuni din 10 aprilie 1991, Administraţia precizează condiţiile în care cesiunile drepturilor asupra software-urilor pot beneficia de impozitare redusă a regimului plusvalorilor pe termen lung. Rata redusă este în prezent de 16 %.
Autorii implicaţi sînt astfel autorizaţi să aplice acest regim nou produselor percepute, începînd cu data de 1 ian. 1989. Practic, trebuie adresată o reclamaţie serviciilor fiscale.
Începind cu legea din 29 dec. 1990, de impozitarea redusă a plusvalorilor pe termen lung beneficiază orice autor, persoană fizică, respectînd trei condiții:
– autorul este persoana fizică supusă impozitului pe venituri din categoria beneficiilor necomerciale: nu intră în această categorie autorul – persoană morală, ca şi autorul – persoană fizică, pendinte de beneficiile industriale şi comerciale sau beneficii agricole;
– autorul cedează drepturile asupra software-ului său. De avantajul fiscal beneficiează numai produsele de cesiuni ale dreptului de proprietate sau de utilizare a programului. Administraţia vizează în mod expres sumele nete percepute “cesiunii” de software sau de “concesiune” de „licenţă de “exploatare, distribuire sau utilizare”.
Este vorba de venit brut perceput, mai puţin cheltuielile de cercetare, de reglare, de întreţinere şi de evoluţia unui program;
– software-ul este original. impozitarea redusă nu se aplică decît programului  informatic protejat de regimul dreptului de autor. […]

(van Dorsselaere B. – “Allègement fiscal pour les auteurs independants”; in: Le Monde Informatique, no. 461, June 16, 1991, p. 16).

Translation by:
Victoria Haiduc
Institute for Research in Informatics

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Victoria Haiduc, Reducere fiscală pentru autorii independenți (Tax reduction for independent authors), (translation of  “Allègement fiscal pour les auteurs independants”, by van Dorsselaere B.; in: Le Monde Informatique, no. 461, June 16, 1991, p. 16), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 83-84, 1991.