Systems Identification: State-Of-the-Art*

Eng. Daniel Petre, Eng. Dan Ștefănoiu,
Eng. Petre Stoica, Eng. loan Tăbuş

Faculty of Automatic Control and Computer Science,
Politehnica University of Bucharest

Part C

THE IDENTIFICATION OF NONLINEAR SYSTEMS

Actualele tehnici folosite în identificarea sistemelor liniare pot fi grupate în următoarele categorii de bază:

  1. a) aproximări cvasi-liniare, unde sistemul este reprezentat prin modele cu dinamică liniară, ale căror parametri sînt funcţii de intrare;
  2. b) aproximări cu structuri bloc și cascadă, unde sistemul este reprezentat prin subsisteme cu dinamică, atît liniară, cît şi neliniară;
  3. c) nuclee, serii funcţionale sau aproximări neparametrice, în care sistemul este reprezentat printr-o serie integrală;
  4. d) aproximări parametrice, în care sistemul este reprezentat prin modele parametrice neliniare;
[…]

Part D

NEW TECHNIQUES FOR SYSTEM IDENTIFICATION AND MODELLING

Limitările impuse de cadrul clasic al abordărilor din Identificarea şi Modelarea Sistemelor şi dorinţa firească de creştere a gradului de generalitate pentru modelele matematice şi metodele de identificare a lor, au condus la o explozie de idei mai mult sau mai puţin valoroase. Acestea vizează, fie extinderea spaţiului de aplicabilitate a modelelor şi metodelor clasice, fie generarea de noi abordări specifice aplicaţiilor pînă acum “inatacabile” din vechile puncte de vedere. Ca şi în cadrul altor ştiinţe, experienţa arată că efortul de apropiere a modelului de realitate este însoțit, de cele mai multe ori, de o creştere a complexităţii acestuia (sau a algoritmilor specifici). De aceea, creșterea generalităţii şi a acurateţei în mod spectaculos în raport cu cea a complexităţii este dezideratul de azi al oricărui cercetător ce abandonează, pe diferite căi, cadrul clasic, pentru că acest deziderat acordă cele mai mari şanse unei idei noi de a avea “priză” și, în ultimă instanţă, de a fi valoroasă și utilă.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Daniel Petre, Dan Ștefănoiu, Petre Stoica, loan Tăbuş, Systems Identification: State-Of-the-Art, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 5-16, 1993.

________________________________________________

* Continuation of the article in issue 3-4/1991 of this journal.