System for Business Processes Modelling Across Organizations – SIBPA

Victor Popa
vpopa@ici.ro

Liliana Constantinescu
lconst@ici.ro

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă un sistem flexibil pentru modelarea, execuția și monitorizarea proceselor de business din diverse domenii de activitate (business, administrație, industrie, financiar, sănătate etc.) bazat pe servicii Web. Sistemul pune la dispoziția utilizatorilor (proiectanți de procese, manageri de procese, executanți în cadrul proceselor) instrumente adecvate pentru eficientizarea muncii lor. Astfel, proiectanții de proces utilizează editorul de procese, pentru a proiecta în mod grafic diagrama procesului, care este un graf orientat de task-uri ce conține ca noduri task-uri manuale, task-uri automate, servicii Web. Managerii de procese utilizează instrumentele de monitorizare pentru a superviza execuția proceselor, iar utilizatorii executanți în cadrul proceselor utilizează instrumentele pentru execuția task-urilor manuale.

Keywords: procese de business, servicii Web, rețele Petri, interoperabilitate între servicii, modelare procese.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Victor Popa, Liliana Constantinescu, Sistem pentru modelarea proceselor de business inter instituții – SIBPA, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(1), pp. 9-14, 2006.