Study of the Information Technology Field – Strategic Planning of Romania’s Joining the European Union

Eng. Nicolae Costake, PhD, Prof. Dr. Mircea Petrescu
PhD stud., Eng. Adrian Pascu, PhD stud., Math. Ovidiu Gheorghiu

National Commission on Informatics, Bucharest

În intervalul martie-iunie 1995, a fost elaborat Proiectul strategiei de aderare a României la Uniunea Europeană [11], de către Comisia Naţională constituită în acest scop, coordonată de către Academician Tudorel Postolache. Acest document a fost aprobat de Guvernul României şi însușit de către partidele politice, reprezentate în Parlamentul României. Printre altele, în acest document se afirmă că România se află într-un dublu proces de tranziţie la economia de piaţă şi la societatea informaţională.

Proiectul citat s-a bazat pe elaborarea a peste 35 de studii pe domenii, însoţite de proiecte de programe specifice. În cele ce urmează, se prezintă pe scurt studiul referitor la domeniul tehnologiilor informaţiei (TI), elaborat de Comisia Naţională de Informatică, beneficiind de participarea unui număr important de instituții şi de specialiști (Anexa A). […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae Costake, Mircea Petrescu, Adrian Pascu, Ovidiu Gheorghiu, Study of the Information Technology Field – Strategic Planning of Romania’s Joining the European Union, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 5-30, 1995.