STEP Standard (ISO 10303). Products Representation and Data Exchange under Concurrent Engineering Systems

Econ. Claudia Ionescu
Eng. Marinela Călinescu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Articolul prezintă un mecanism capabil să descrie date despre produs pe durata ciclului de viață al acestuia cât şi facilitățile aferente schimbului de informaţii în sistemele de inginerie concurentă.

Keywords: inginerie concurentă, standard STEP, resurse integrate, protocoale de aplicaţii.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Claudia Ionescu, Marinela Călinescu, STEP Standard (ISO 10303). Products Representation and Data Exchange under Concurrent Engineering Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(2), pp. 39-48, 1995.