Standardized Models for Network Management

Eng. Liliana Dobrică, PhD
Eng. Daniela Saru, PhD
Politehnica University of Bucharest

Abstract: Scopul acestui articol este de a analiza conceptele de bază pentru modelarea standardizată a aplicaţiilor de gestiune a rețelelor de interconectare deschise OSI. În general, pentru sistemele de gestiune, se dezvoltă standarde care structurează și modelează informaţiile astfel încât să poată fi aplicate pentru diverse reţele de interconectare. Datorită nivelului mare de generalitate, aceste standarde sunt foarte complexe. În prima parte, se analizează structura informaţiei de gestiune, apoi se prezintă arhitectura unui sistem pentru gestiunea sistemelor deschise. Se analizează, de asemenea, serviciile suport pentru manipularea evenimentelor şi logging şi se menţionează funcţia de control al accesului.

Keywords: sisteme de gestiune OSI, obiect gestionat, manager, agent, servicii de gestiune OSI.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Liliana Dobrică, Daniela Saru, Standardized Models for Network Management, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(4), pp. 35-42, 1999.