Standardisation in Medical Informatics: Today and Tomorrow

Econ. Elena Jitaru
Math. Alexandru Trică

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea face o trecere în revistă a stadiului standardizării în informatica medicală pe plan mondial, cu accent asupra activității de standardizare la nivel european. Se prezintă, de asemenea, şi o serIe de propuneri în vederea promovării activităţii de standardizare în informatica medicală la nivel naţional.

Keywords: informatica medicală, standardizare, informatica în ocrotirea sănătăţii.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Elena Jitaru, Alexandru Trică, Standardisation in Medical Informatics: Today and Tomorrow, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 67-73, 1996.