Spatial Data Structures – Representations and Operations on Collections of Rectangles

Math. David D. Dumitru
University of Piteşti

Abstract: Lucrarea tratează câteva aspecte introductive în domeniul Structurilor de Date Spațiale (SDS) şi unele reprezentări ale datelor punctuale. În cazul colecţiilor de dreptunghiuri este arătată o reprezentare dinamică şi eficientă, împreună cu implementarea în Pascal a unor proceduri care realizează operaţiile de bază pe aceste structuri. În final, sunt prezentate aspecte actuale şi de perspectivă în domeniu.

Keywords: structuri de date, colecții de obiecte, baze de date.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
David D. Dumitru, Spatial Data Structures – Representations and Operations on Collections of Rectangles, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 57-66, 1996.