Some Results in Mathematical Programming and Possible Applications (II)

Vicenţiu Dumitru, PhD
Florica Luban, PhD

Academy of Economic Studies
Bucharest

Abstract: În lucrare sunt trecute în revistă unele rezultate matematice obţinute de autori şi se sugerează posibile aplicaţii la rezolvarea unor probleme din tehnică sau economie.

Keywords: identificarea sistemelor, programe matematică multicriterială, în condiţii de incertitudine şi în condiţii vagi, invarianta mulţimii punctelor Pacto optimale.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Vicenţiu Dumitru, Florica Luban, Some Results in Mathematical Programming and Possible Applications (II), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(2-3), pp. 33-40, 1994.

________________________________________________

* as a continuation of RRIA vol. 4, no. 1/1994