Some Considerations on the Applicability Area of Cognitive Models Used in Man-Machine Dialogue

Econ. Costin Pribeanu, PhD
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Metodele utilizate în prezent în proiectarea interfețelor om-calculator au la bază modele cognitive, care au fost elaborate pentru a reprezenta aspecte esenţiale ale procesului de interacţiune, dar care au evoluat în timp, în contextul unor aplicaţii diverse, din dorinţa de a fi făcute mai utile în activitatea de dezvoltare. În cadrul acestui articol, se face o discuţie asupra potenţialului de aplicabilitate a modelelor cognitive actuale, luând în considerație: nivelurile de abstractizare, caracteristicile notaţiei formale și aspectele cognitive modelate.

Keywords: interacțiune om-calculator, modele cognitive.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Costin Pribeanu, Some Considerations on the Applicability Area of Cognitive Models Used in Man-Machine Dialogue, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(1), pp. 5-12, 1999.