Some Considerations About AI-Based Simulation

Eng. Gabriel Neagu

Institute for Research in Informatics

Abstract: Lucrarea este dedicată prezentării succinte a specificului și avantajelor oferite de simularea bazată pe metode ale inteligenţei artificiale (simulare în mediu inteligent sau simulare bazată pe cunoştinţe cum mai este referită în literatură), în raport cu simularea clasică. Pentru exemplificarea acestei orientări este utilizat domeniul conducerii operative a producţiei de tip discret, mai precis problema ordonanţării la nivelul atelierului de fabricaţie. Sînt evidenţiate locul și importanţa simulării în ansamblul metodelor de rezolvare a acestei probleme, este argumentată oportunitatea trecerii la sisteme de ordonanţare bazate pe cunoștințe, sînt prezentate pe scurt facilităţile limbajului OPS5 orientat pe reguli de producţie şi modul de valorificare al acestor facilităţi în cazul tratării problemei ordonanţării la nivelul unui atelier de tip “job shop”.

Keywords: simulare, reprezentare cunoștințe, OPS5, conducerea atelierelor de fabricaţie, ordonanțare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Gabriel Neagu, Some Considerations About AI-Based Simulation, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 17-24, 1992.