Solving Higher-Order Equations: From Logic to Programming

Christian Prehofer

Birkhäuser, Boston, 1998, 186 p.

Această monografie face parte dintr-o serie publicată de Editura Birkhäuser şi este intitulată “Progrese în ştiinţa calculatorului”, serie care îşi propune să tipărească lucrări care să fundamenteze teoria calculatorului. Lucrarea pe care o recenzăm dezvoltă tehnici de raționament ecuaţional şi de programare declarativă, bazate pe logică de ordin superior. Autorul prezintă un cadru nou pentru integrarea deplină a modelelor de programare declarativă şi arată care sunt aplicaţiile acesteia.

Privind dinspre latura tehnică, trebuie subliniat faptul că el integrează  principalele rezultate ale celor două domenii: programare declarativă și aplicaţiile sale.

Cartea prezintă rezultate complete, comune în Programarea logică şi, de asemenea, generalizează strategiile de evaluare, întemeiate pe limbajele de programare funcțională curentă ale acestui cadru. Lucrarea se bazează pe concepte ca: teorie ecuațională, logică ecuaţională şi raționament ecuaţional.

[…]

Florin Stănciulescu, PhD
Institute for Research in Informatics

View full text

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of Solving Higher-Order Equations: From Logic to Programming, by Christian Prehofer (Birkhäuser, Boston, 1998, 186 p.), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(3), pp. 77, 1998.