SOL/PC Simulation System

math. Viorica Madan, mat. Maia Ungureanu
Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of Chişinău, Moldova

Simularea este utilizată pe o scară largă în diverse domenii la cercetarea sistemelor complexe. Conform opiniei unor experţi în informatică, se poate afirma că ultimul deceniu al secolului 20 va fi deceniul limbajelor de simulare. Unul dintre cele mai compacte limbaje este SOL (Simulation Oriented Language) propus de Knuth şi McNeley [1]. Întrucît în present calculatoarele personale sînt foarte răspîndite, limbajul SOL se poate implementa pe acestea.
De asemenea, este extrem de actuală şi construirea programelor de calitate. Calitatea produsului-program include caracteristici precum: eficacitatea, veridicitatea, dimensiunea, complexitatea, costul elaborării, timpul de executare etc. Multe din aceste caracteristici pot fi determinate în mod automat din textele programelor. Procesul de determinare şi estimare a calităţii programelor oferă posibilitatea de a dirija calitatea acestora.
Sistemul propus în acest articol include atît elementele clasice ale unui sistem inteprat (menu multiwindow, redactor pentru texte, compilator etc), cît și elementele de estimare a calităţii modelelor şi de reprezentare grafică a rezultatelor simulării. […]

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Viorica Madan, Maia Ungureanu, SOL/PC Simulation System, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 83-85, 1992.