Six families of programmes for the creation and interactive manipulation of visualised numerical tables

Piaţa de programe de creare şi de manipulare interactive de tabele numerice vizualizate este în plină efervescenţă.
Sub DOS, firma Multiplan rămîne pe primul loc în ceea ce priveşte baza instalată; este urmată îndeaproape de LOTUS 1-2-3, leader-ul mondial în materie şi, de cîteva luni, de Quattro Pro al firmei Borland. Din familiile Windows și MacOs acest tip de programe sînt reprezentate de produsul Excel al firmei Microsoft, care se situează pe primul loc.
În cele ce urmează sînt prezentate avantajele și inconvenientele fiecăreia din aceste firme cunoscute pe piaţa mondială, programe de creare şi de manipulare interactive de tabele numerice vizualizate. […]

(F.Y.L. şi J.-J.D. – “Six Familles de tableurs”, in: Le monde informatique, no. 464, July 8, 1991, pp. 8-9).

Translation by:
Victoria Haiduc
Institute for Research in Informatics

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Victoria Haiduc, Șase familii de programe de creare și de manipulare interactive de tabele numerice vizualizate (Six families of programmes for the creation and interactive manipulation of visualised numerical tables), (translation of “Six Familles de tableurs” by F.Y.L. and J.-J.D., in: Le monde informatique, no. 464, July 8, 1991, pp. 8-9), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 54-55, 1991.