SIMNON – simulator for continuous and discrete systems

eng. Marina Meilă-Predoviciu
Polytechnic Institute of Bucharest

“Un desen bun face cît o mie de cuvinte”
NAPOLEON

Ați dori să cunoaşteţi răspunsul sistemului:

la intrarea

Sau traiectoriile în planul fazelor pentru ecuaţia:

Sau evoluția comenzii şi a ieşirii pentru o instalaţie tehnologică dotată cu un sistem de reglare?

Răspunsurile la primele două întrebări sînt ilustrate în figurile 1.1 şi 1,2, iar la a treia ca şi la multe altele veţi putea răspunde singuri folosind SIMNON, un program pentru simularea sistemelor discrete şi continue, dezvoltat de profesorii şi studenţii Institutului Politehnic din Lund, Suedia. El lucrează pe calculatoare personale sub sistemul de operare MS-DOS.

SIMNON permite:

– rezolvarea de ecuaţii cu diferenţe,

– rezolvarea de ecuaţii diferențiale ordinare;

– simularea sistemelor dinamice interconectate.
[…]

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Marina Meilă-Predoviciu, SIMNON – simulator for continuous and discrete systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 58-62, 1991.