SIMNON – simulator for continuous and discrete systems (III)

eng. Marina Meilă Predoviciu

Polytechnic Institute of Bucharest

4. Simularea sistemelor interconectate

SIMNON permite simularea structurilor formate din ansambluri de sisteme continue şi discrete, interconenctate. Această facilitate permite reprezentarea şi simularea proceselor industriale, conduse de regulatoare automate şi a altor procese ce se descompun natural în subsisteme.
Pentru a reprezenta un subsistem, în descrierea sa trebuie declarate mărimile de intrare şi de ieșire; în acest fel, aceste mărimi sînt făcute accesibile celorlalte subsisteme. În rest, descrierea este cea de sistem continuu sau discret, prezentată anterior. Numele tuturor mărimilor, inclusiv ale celor de intrare şi de ieşire, sînt locale subsistemului.
Pentru specificarea conexiunilor, se introduce un nou tip de sistem, numit sistem de interconectare: CONNECTING SYSTEM. […]

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Marina Meilă Predoviciu, SIMNON – simulator for continuous and discrete systems (III), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 97-99, 1991.