SGML Standard Used in Scientific Knowledge Dissemination

Math. Brândușa Trușcă

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Acest articol trece în revistă cîteva aspecte ale normei SGML (Limbajul Standard Generalizat de Marcare) și alte proiecte de norme pentru descrierea documentelor pe calculator: DSSSL pentru punerea în pagină şi SPDL pentru vizualizare.

Keywords: SGML, DSSSL, SPDL, standard ISO.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Brândușa Trușcă, SGML Standard Used in Scientific Knowledge Dissemination, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 37-46, 1993.