Semi-naive Evaluation of a Rule System related to a Request which contains Connected Variables

Eng. Elena Manoilă

Institute for Research in Informatics

Abstract: Este tratată problema evaluării eficiente a cererilor recursive, exprimate sub formă de clauze Horn. Se definesc formal strategii de transmitere a informaţiilor și se arată cum se pot implementa prin rescrierea unui program dat și prin evaluarea sa bottom-up.
O metodă simplă, dar extrem de ineficientă ar fi aceea de a evalua întreaga relaţie corespunzătoare cererii, după care se aplică operatorul de selecţie. Ineficienţa rezultă din aceea că se fac foarte multe deducţii irelevante pentru cerere.
Materialul prezintă un algoritm de rescriere a unui sistem de reguli, astfel încît, evaluarea semi-naivă a acestuia să nu mai efectueze deducţii irelevante pentru cerere. Algoritmul se bazează pe utilizarea legărilor oferite de cerere.

Keywords: SIP (Sideway Information Passing graph), ornamentare, mulțimi magice, predicate magice, evaluare semi-naivă.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Elena Manoilă, Semi-naive Evaluation of a Rule System related to a Request which contains Connected Variables, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 29-32, 1992.