SECOMBCF – A Fuzzy Expert System for Technological Process Control

Eng. math. Vasile Mazilescu, PhD
“Dunărea de Jos” University of Galaţi

Abstract: Prezenta lucrare se situează în câmpul sistemelor simbolice de inteligență artificială, aplicate în conducerea proceselor tehnologice. Caracteristica fundamentală a sistemului expert SECOMBCF o reprezintă procesarea cunoştinţelor factorizate fuzzy, implicate în sinteza unor decizii. Sunt evidenţiate raporturile dintre conducerea convențională si cea inteligentă prin prisma sistemelor de planificare, modelul şi analiza calitativă a sistemului expert de conducere, caracteristicile sistemului SECOMBCF precum și un studiu de caz, relativ la echilibrarea sarcinilor. Justificăm astfel capacitatea sistemului expert de conducere pentru rezolvarea corectă a problemei.

Keywords: planificare, sistem expert fuzzy, conducerea proceselor, decizie fuzzy.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Vasile Mazilescu, SECOMBCF – A Fuzzy Expert System for Technological Process Control, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(3), pp. 39-51, 1999.