Searching Algorithms (AO*) in Learning Systems

Eng. Silviu Călinoiu

“Politehnica” University of Bucharest

The Centre for Advanced Research in Machine Learning,
Natural Language Processing and Conceptual
Modeling of the Romanian Academy

Abstract: Articolul conține o prezentare detaliată a algoritmilor de căutare de tip AO*. Aceşti algoritmi au fost bine studiaţi în literatură [1,6,7,8]. În lucrarea de faţă, ei sunt însă prezentaţi din perspectiva utilizării lor într-un sistem de învăţare automată. În timpul dezvoltării unui sistem de învăţare multistrategică [12], au apărut câteva probleme legate de construirea arborilor de justificare (arbori and/or tipici pentru astfel de sisteme). Articolul prezintă soluţiile găsite pentru aceste probleme, cu accent pe modul de manipulare a mulțimilor de substituţii pentru variabile. Pentru completitudinea prezentării, în prima parte a articolului vor fi prezentate rezultatele clasice, legate de algoritmii de tip AO*. În a doua parte, va fi prezentată problema construcţiei arborilor de justificare (arbori de tip and/or) împreună cu soluţiile găsite pentru rezolvarea ei.

Keywords: căutare, problem-reduction, algoritm AO*, arbori and/or, arbori de justificare, învățare automată.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Silviu Călinoiu, Searching Algorithms (AO) in Learning Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(4), pp. 25-36, 1995.

________________________________________________

* This research was partially financed by the Romanian Academy and partially financed by the US National Research Council under the Twinning Program with Bulgaria and Romania, 1995-1996, by “Politehnica” University of Bucharest and by ECE through PECO/92, Contract no. CIPA3510OCT920044.