Scaling Limits and Models in Physical Processes

Carlo Cercignani, David H. Sattinger
Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1998

Modelarea matematică a proceselor fizice este o problemă mai veche, dar mereu actuală, mai ales de la apariţia calculatorului personal, care pune la dispoziţia cercetătorului instrumente de calcul puternice. În acest context, evaluarea limitelor şi a modelelor în procesele fizice a devenit un subiect de cercetare. De altfel încă din 1912, nimeni altul decât David Hilbert a atras atenţia asupra acestui subiect, Această carte este un lext în două părți, privind evaluarea limitelor şi a modelelor scrise cu ajutorul ecuaţiilor în fizica matematică. În legatură cu problema limitelor, accentuăm faptul că cei mai mulţi experți din diferite domenii de activitate insistă asupra faptului că mărimile de stare care caracterizează procesele cu care ei sunt confruntați trebuie să rămână în interiorul unor intervale numite intervale de admisibilitate sau uneori de suboptimalitate. Acest punct de vedere reclamă o tratare specială a modelelor de simulare cărora trebuie sa li se asocieze şi astfel de intervale pentru mărimile de stare.

Prima parte se ocupă cu conceptele de bază ale teoriei cinetice a gazelor, care nu este importantă numai în sine, dar este, de asemenea, importantă ca prototip al unei construcții matematice centrale a teoriei fenomenelor dezechilibrelor în sistemele mari. Ea prezintă, de asemenea, un punct de vedere istoric asupra acestui domeniu de activitate.

[…]

Florin Stănciulescu, PhD
National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of Scaling Limits and Models in Physical Processes, by Carlo Cercignani, David H. Sattinger (Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1998), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(2), pp. 66, 1999.