S-NET: A Distributed Network for Data Acquisition in Industrial Milieu

Eng. Th. Bălan
Eng. A. Buzuloiu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă experienţa autorilor în utilizarea rețelei distribuite de achiziţii date în mediul industrial S-NET, produsă de firma SOLARTRON Ltd., cât şi realizările lor în domeniul software-ului aferent.
Lucrarea se doreşte o invitaţie la colaborare pe tema conducerii proceselor industriale, adresată celor interesați.
În paginile care urmează, sunt prezentate configuraţia, modulele principale şi structurile logice utilizate. Un accent deosebit punându-se pe setul de rutine de acces la rețea.
Este prezentată succint utilizarea acestei rețele într-un proiect european la care autorii au participat.

Keywords: proces tehnologic, achiziţie date, rețea, module IMP, limbaj de comandă IMP, module software de acces la reţea.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Th. Bălan, A. Buzuloiu, S-NET: A Distributed Network for Data Acquisition in Industrial Milieu, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 39-50, 1995.