Art. 05 – Vol.23 – No. 2 – 2013

Intelligent Generators Oriented on the Families of Decision Problem for e-Learning

Maria Beldiga (Vasilache)
vasilache_m@mail.ru

Tudor Brăgaru
theosnume@gmail.com

Gheorghe Căpăţână
gh_capatana@yahoo.com

State University of Moldova, Chisinau

Abstract: The paper presented the structure and operating principle of a set of four generators intelligent to family decision problems. Generators are part of a Intelligent Decision Support System (IDSS). IDSS is intended to support decision-making processes as in various fields and research and training / self how in instruction and self-instruction of learners at “decision support systems” discipline with the application of e-Learning methodology.
Keywords: e-learning, decision support systems, artificial intelligence, generator problems, family of decision problems.

REFERENCES

 1. PERRATON, H.: A theory for distance education, http://www.greenstone.org/greenstone3/nzdl?a=d&d=HASHc6772bc036cde200f52c0c.4.pp&c =edudev&sib=1&dt=&ec=&et=&p.a=b&p.s=ClassifierBrowse&p.sa (vizitat la 10 02.2013).
 2. BRAGARU, T.: Căpăţână Gh., Pleşca N., Latul Gh., Cîrhana V., Efros I., Crăciun I., Baban T., Baron Gh. Învăţământ la distanţă: concept şi terminologie. (Ghid de iniţiere). – Chişinău: CEP USM, 2008. – 101 p.
 3. FILIP, F. Gh.: Decizie asistată de calculator: decizii, decidenţi – metode de bază şi instrumente informatice asociate. – Ediţia a 2–a, revăzută şi adăugită. – Bucureşti: Editura Tehnică, 2005. – 376 p. 4. SIMON, H.: The new science of management decisions. Revised edition. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.
 4. BUI, T.: X A Group Decesion Support System for Cooperative Multiple Criteria Decision Making. Springher Verlag, Berlin 1987.

View full article

 1. BĂRBAT, B. E.: Sisteme inteligente orientate spre agent. – Editura Academiei Române, Bucureşti, 2002.
 2. FILIP, F. Gh.: Sisteme suport pentru decizii: un punct de vedere într-o încercare de sistematizare. În: Buletinul român pentru informatică şi tehnică de calcul, 1989, pp. 100-126.
 3. http://www.rria.ici.ro Revista Română de Informatică şi Automatică, vol. 23, nr. 2, 2013 56
 4. FILIP, F. Gh.: Sisteme suport pentru decizii. – Ed. a II–a, revăzută şi adăugită. – Bucureşti: Editura Tehnică, 2007. – 363 p.
 5. BELDIGA, (VASILACHE) M.; CĂPĂŢÂNĂ, Gh.: Sistem suport inteligent orientat pe familii de probleme decizionale. În: Studia Universitatis, Seria ştiinţe exacte şi Economice. – Chişinău: CEP USM, 2012, Nr. 7, pp. 28-34.
 6. BELDIGA, (Vasilache) M.: Modelarea unei familii de probleme decizionale În: Studia Universitatis, Seria ştiinţe exacte şi Economice. – Chişinău: CEP USM, 2012, Nr. 7, pp. 34-40.
 7. BELDIGA, M.; CĂPĂŢÂNĂ, Gh.: Produse inteligente pentru asistenţa testării cunoştinţelor la disciplina ”Sisteme Suport pentru Decizii”. – În: The 20th Conference on Applied and industrial mathematics dedicated to academician Mitrofan M. Cioban, Chişinău, 2012, 134-138.
 8. MENDELSON, E.: Introduction to Mathematical Logic. 2nd. ed. New York: D. Van Nostrand, 1979, 328 p.
 9. CLEMEN, R. T.: Making hard decision: An introduction to decision analysis. 2nd Ed. Duxbury Press, Belmont, 1996.
 10. IONESCU, Gh. Gh.; CAZAN, E.; NEGRUŢĂ, A. L.: Modelarea şi optimizarea deciziilor manageriale. – Cluj-Napoca: Editura Dacia, 1999, 327 p.
 11. ZADEH, L. A.: Fuzzy logic and its aplications to decision and control analysis; Proceding 1978, IEEE, Conference on Decision and Control, 1979.
 12. BELLMAN, R.; ZADEH, L. A.: decision making in fuzzy environment, in Management Science, Vol.17. B, no. 4, LA, 1970, pp.141-194.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.