EVOCATIONS – Vol. 26 – No. 4 – 2016

EVOCATIONS

În acest număr al revistei noastre readucem în memoria cititorilor personalitatea profesorului nostru Mihai Tertişco, una dintre figurile marcante ale şcolii româneşti de automatică din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, şi a ingineriei în domeniul automatizărilor din industria chimică.

Creator de şcoală în domeniul identificării sistemelor şi al automatizării în industria chimică, timp de peste 45 de ani a fost magistrul multor generaţii de studenţi şi doctoranzi din cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, imprimându-le acestora un mod riguros de reprezentare a proceselor industriale în modele matematice şi de a trata problemele practice inginereşti.

Profesor de mare altitudine intelectuală, cu carismă şi prezenţă profesională desăvârşită în faţa auditoriului, care impunea prin modul simplu şi direct de a prezenta tipurile fundamentale ale domeniului printr-o expunere proprie foarte apropiată şi caldă.

Cursurile sale erau întotdeauna un exemplu de îmbinare a fundamentelor teoretice cu problemele inginereşti. Personalitate blândă şi plină de devotament, a colaborat în mod creativ şi plin de solicitudine cu membrii catedrei de Automatică, pe care i-a îndrumat şi stimulat, astfel încât unii dintre aceştia au devenit reputaţi oameni de ştiinţă cu o puternică vizibilitate internaţională.

Era deschis, corect şi cinstit, încercând de fiecare dată să ofere ajutor celor care aveau nevoie. Toate acestea au făcut ca Profesorul Mihai Tertişco să fie foarte mult apreciat şi iubit de multe generaţii de studenţi.

Ca profesor a avut contribuţii remarcabile în domeniul identificării sistemelor. Ca inginer s-a ilustrat în automatizarea proceselor din industria chimică, unde a avut contribuţii originale de înaltă valoare practică. A publicat numeroase tratate, monografii şi lucrări în care a prezentat rezultatele sale originale cu un puternic caracter aplicativ.

Mulţumim Doamnei Ing. Maria Călinoiu, sora Dlui. Profesor Mihai Tertişco, pentru solicitudinea şi amabilitatea cu care a răspuns tuturor întrebărilor noastre în a evoca personalitatea profesorului nostru Mihai Tertişco.

Dr. Eng. Neculai ANDREI
Full Member of the Academy of Romanian Scientists