Art. 02 – Vol. 25 – No. 4 – 2015

eGovernment Digitalization Level in Romania

Monica ANGHEL
monica.anghel@ici.ro

Andrei NEAGOE
andrei.neagoe@ici.ro

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: This paper addresses the issue of digitization of electronic public services ( G2C – Government to Citizen ) at a national level, both in terms of citizen – the user of these services, and in terms of public managers of the central government institutions responsible for implementing those services.

Keywords: digitalization, e-Guvernment, Large Scale Projects, European Commission, G2C.

REFERENCES

 1. ***, Borderless eGuvernare services for Europeans: 6th European Ministerial Conference. In: Research*eu. Focus magazine, No. 12, “build, connect, grow” Edition, Luxembourg, February 2012, ISSN: 1831-1903.
 2. ***, Cele 16 inițiative ale CE pentru Piața Unică Digitală a e-Uniunii. În Comunicaţii Mobile. Revista afacerilor telecom @ Mobile Media, Ediţia 131, Bucureşti, aprilie-mai 2015, ISSN: 1454-6949.
 3. ***, Connecting Europe Facility: building a Digital Single Market. In: Research*eu. Focus magazine, No. 12, “build, connect, grow” Edition, Luxembourg, February 2012, ISSN: 1831-1903.
 4. ***, e-CODEX: making access to justice easier across borders. In: Research*eu. Focus magazine, No. 12, “build, connect, grow” Edition, Luxembourg, February 2012, ISSN: 1831-1903.
 5. ***, eGuvernare and the Digital Agenda for Europe. In: Research*eu. Focus magazine, No. 12, “build, connect, grow” Edition, Luxembourg, February 2012, ISSN: 1831-1903.
 6. ***, e-Guvernare Interoperability: Guide. United Nations Development Programme with the support of IBM, ORACLE, ISBN: 978-974-13-1616-8.
 7. ***, epSOS: better access to healthcare abroad. In: Research*eu. Focus magazine, No. 12, “build, connect, grow” Edition, Luxembourg, February 2012, ISSN: 1831-1903.
 8. BANCIU, D.: e-Romania – structura informaţională pentru procesul de guvernare. La: Conferinţa IDG România „e-Guvernare – perspective şi necesităţi”, Ediţia a II-a, Bucureşti 30 Septembrie 2009.

View full article

 1. BANCIU, D.: Info-chioşc: prima punere în practică a conceptului de e-Guvernare. În: PC World, nr. 5, pp. 66-67, Bucureşti, 2002.
 1. BANCIU, D.; MANDA, C.: Strategia de realizare a unui sistem de informare în administraţie, În: Tribuna Economică, Economie şi Administraţie Locală, nr.7, pp. 3-5, Bucureşti, 1996.
 2. SANDU, L.: “Ce schimbări poate produce Agenda Digitală pentru România”. În: Market Watch, nr. 176/15 iunie-15 iulie 2015, ISSN: 1582-7232.
 3. *** Să înţelegem politicile Uniunii Europene – Europa 2020: Strategia de creştere a Europei. Studiu al Direcţiei Generale Comunicare din cadrul Comisiei Europene, Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, ISBN 978-92-79-23972-4, 2013.
 4. Site-ul Agendei Digitale pentru România (ADR) [on-line]. Disponibil la: http://digitalagenda.ro/.
 5. Site-ul Agenţiei pentru Agenda Digitală a României (AADR) [on-line]. Disponibil la: http://www.aadr.ro/.
 6. Site-ul Centrului pentru Dezvoltare Internaţională al Universităţii Harvard [on-line]. Disponibil la: http://www.hks.harvard.edu/centers/cid.
 7. Site-ul Departamentului de Ştiinţă şi Tehnologie al Guvernului statului Gujarat, India [on-line]. Disponibil la: http://dst.gujarat.gov.in/.
 8. Site-ul Digital Agenda Scoreboard [on-line]. Disponibil la: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
 9. Site-ul OCDE – Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică [on-line]. Disponibil la: http://www.oecd.org/.
 10. Site-ul oficial al Comisiei Europene privind Directoratul General Rețele de Comunicaţie, Conţinut şi tehnologie – DGCONNECT [on-line]. Disponibil la: http://ec.europa.eu/dgs/connect/en/content/dg-connect.
 11. Site-ul oficial al Comisiei Europene pentru sinteze ale legislației UE [on-line]. Disponibil la: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_ro.htm.
 12. Site-ul oficial al Comisiei Europene pentru Strategia Europa 2020 [on-line]. Disponibil la: http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm.
 13. Site-ul oficial al Comisiei Europene pentru Strategia Europa 2020, secţiunea privind Planul European de acţiuni de e-Guvernare 2011-2015 [on-line]. Disponibil la: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-eGuvernare-action-plan-2011-2015.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.