Art. 01 – Vol. 25 – No. 2 – 2015

BI Tools for Assisting Local Administration Decisions

Dora COARDOȘ
coardos@ici.ro

Ioan Alexandru MARINESCU
ionut@ici.ro

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: The paper presents the main results obtained in the research project „Decision support system assisting local administration based on Business Intelligence tools”. The project aimed to develop an experimental model for a decision assistance support system dedicated to local administration using Business Intelligence solutions. Through the Web-based interface associated to the decision system, information specific to the activities from an institution of local administration can be readily available to decision makers, in a concise and focused manner, allowing them to act and bring improvements to the institution activity.

Keywords: business intelligence, data warehouses, Web portal, DSS, OLA, data cube.

REFERENCES

 1. BANCIU, D.: Informatizarea bibliotecilor – Concepte şi practici. Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.
 2. NICA, D.: Guvern, cetăţean, societate informaţională. Editura SEMNE, 2001.

View full article

 1. VASILACHE, D.: Guvernarea electronică, 2008, ISBN: 978-973-133-258-1.
 2. LEGEA NR. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. MELOMED, E.; GORBACH, I.; BERGER, A.; BATEMAN, P.: Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. Editura Sams, 2007.
 4. RAINARDI, V.: Building a Data Warehouse: With Examples in SQL Server. Editura APress, 2008.
 5. SMITH, B.; CLAY, R.: SQL Server 2008 MDX. Editura Microsoft Press, 2009.
 6. LISIN, M.; JOSEPH, J.; GOYAL, A.: Microsoft® SQL Server™ 2008 Reporting Services Unleashed, Editura Sams, 2010.
 7. VELICANU, M.; LUNGU, I. I.; MUNTEAN, M.; IONESCU, S.: Spre noua economie digitală prin inteligenţa afacerii. Revista Informatica Economica, nr. 3(23)/2002.
 8. ***: Structura Bugetelor Locale – Finante Publice, Buget National, Bugete Locale, site: http://www.scribd.com/doc/47265137/Structura-Bugetelor-Locale-Finante-Publice-Buget-National-Bugete-Locale
 9. ***: Arhitectura unui SIAD, site: http://www.scritube.com/stiinta/informatica/Arhitectura-unui-SIAD73184.php

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.