Art. 05 – Vol. 24 – No. 3 – 2014

The Logical-Mathematic Paradoxes Solution
Complying with the Rules of Classical Logic

Paul Sfetcu
psfetcu@yahoo.com

National Institute for Research & Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: În această lucrare se prezintă eroarea comisă în momentul definirii paradoxelor şi anume crearea unor enunţuri vicioase din cauza nerespectării regulilor logicii clasice.

Keywords: Definiţie idem per idem, definiţie contradictorie, principiul cercului vicios.

View full article

REFERENCES

  1. Aristoteles : Organon, traducere în limba română, v I: Categoriile, Despre interpretare. Traducere, studii introductive, introduceri şi note de Mircea Florian, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957; vol. II: Analiticile prime, traducere şi studiu introductiv de Mircea Florian, Editura Ştiinţifică, Bucureşti. 1958; (reeditate la IRI, 1997), vol. III: Analiticile secunde, traducere, studiu introductiv şi note de Mircea Florian, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961; vol. IV: Topica, Respingerile sofistice, traducere, studiu introductiv şi note la «Topica», traducere şi note la «Despre respingerile sofistice» de Mircea Florian, notiţă introductivă la «Despre respingerile sofistice» de Dan Bădărău, Editura Știinţifică, Bucureşti, 1963.
  2. Dubislav, W.: Die Definition, Junker, Berlin, 1933.
  3. Dumitriu, A.: Soluţia paradoxelor logico-matematice, Ed. Academiei Române, 1966.
  4. Dumitriu, A. : Eseuri, Ed. Eminescu, 1986.
  5. Russell, B.; Whitehead, A.: Principia mathematica, Cambridge University Press; prima ediţie, I, 1910, vol. II, 1912, vol. III, 1913; ediţia a 2-a vol. I, 1925, vol. II şi III, 1927.
  6. Dubislav, W.: Die Definition, Junker, Berlin, 1933.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.