Art. 05 – Vol. 24 – No. 2 – 2014

Research on the Implementation of New Technologies, for the Business Environment from Rural Areas

Alexandru SIPICĂ
alexs@ici.ro

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Permanent Amendment of laws, strong competition to European Union States, constant currency fluctuation, and the lack of information often gives an instability the business environment. The present article aims to design a cloud system to optimise business management in rural areas. Scientific contribution is identified by analysis of technical solutions for deployment of modern computing technologies in the field of rural economy and the business environment.

Keywords: cloud computing, business environment, data center, information management.

View full article

REFERENCES

  1. Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României Orizonturi 2013-2020-2030, http://www.insse.ro/cms/files/IDDT%202012/StategiaDD.pdf
  2. Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România www.mcsi.ro/CMSPages/GetFile.aspx?nodeguid=0909bfc3-5d9b…
  3. Unleashing the Potential of Cloud Computing in Europe, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0529:FIN:EN:PDF
  4. TOMA, E.: 2008., Metodoclogie de estimare şi evaluare a activităţiilor de producţie;
  5. WELTE, J.; AULT, A.; BOWMAN, C.; LAYTON, A.; NOEL, S.; KROGMEIER, J.; BUCKMASTER, D.: Sustenable Agriculture thriugh ICT innovation, EFITA 2013 Conference.
  6. Soluţii şi proiecte pentru eAgricultură SIVECO România, http://www.siveco.ro/en/solutions-business-to-public/eagriculture
  7. Utilizarea sistemelor de analiză pentru a optimiza alocarea centrelor de date pentru cloud, http://www.computerworld.ro/2013/11/01/utilizarea-sistemelor-de-analiza-pentru-a-optimiza-alocarea-centrelor-de-date-pentru-cloud/
  8. PREDA, M.: Reţele de calculatoare şi Internet -Cloud Computing – Oportunităţi de finanţare în perioada 2014-2020 pentru asigurarea unui mediu de afaceri mai bun; http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/oportunitati_finantare/OPF.2014-2020.pdf

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.