Art. 02 – Vol. 24 – No. 1 – 2014

DigiMultiCult Integrated System
– Single Point of Access to Cultural Diversity from Romania

Ion Alexandru Marinescu
ionut@ici.ro

Ion Mihaela Tomescu
mtomescu@ici.ro

Dora Coardoş
coardos@ici.ro

Lidia Băjenaru
lidia.bajenaru@ici.ro

National Institute for Research & Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: This paper refers to the results of research developed within the research project “Integrated system for promoting and emphasizing multiculturalism for sustainable development of rural areas (DigiMultiCult)” from the R&D sectoral plan of the Ministry for Information Society. The paper presents briefly the facilities offered by the system, the architecture and the system components, the system services, the functionalities specific to the multicultural area. In the end, there are described the levels from the system for the presentation of multicultural information specific to historical areas of Romania.

Keywords: multiculturalism, Web applications designing, digital content, CMS, Point of Single Contact.

View full article

REFERENCES

 1. Banciu, D.:Informatizarea Bibliotecilor – Concepte şi Practici. Editura Universităţii din Bucureşti, 2001.
 2. Banciu, D.; Coardoş, D.: Promovarea multiculturalităţii în era digitală în spiritul dezvoltării durabile. Revista Română de Informatică şi Automatică, Vol. 22, Nr. 2, 2012,
  29-48.
 3. Banciu, D. şi colectiv: Sistem integrat pentru promovarea şi evidenţierea multiculturalităţii în scopul dezvoltării durabile a spaţiului rural. Contract 99/2011, Etapa III – Proiectarea modelului funcţional pentru sistemul de aplicaţii multimedia pentru valorificarea fondului informaţional, decembrie 2012.
 4. BARBU UIRAŞCU, V.: Studiu de cultură tradiţională românească, http://www.scribd.com/doc/43796791/Studiu-de-Cultura-Traditional-A.
 5. MORARIU, N.: Proiectarea Sistemelor Informatice,
 6. http://www.scribd.com/doc/27955265/Proiectarea-Sistemelor-Informatice.
 7. Proiectarea sistemelor software complexe,
 8. aut.upt.ro/staff/diercan/data/…/curs-13.pdf.
 9. GORTON, I.: Essential Software Architecture, Editura Springer, 2006, aut.upt.ro/staff/diercan/data/…/curs-13.pdf.
 10. Institutul de Memorie Culturală
 11. http://www.cimec.ro/Metodologice/ObjectID.html.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.