Art. 02 – Vol.22 – No. 3 – 2012

The experimental Optimization of Vehicles’ Vibroconfort

Ciprian TABACU
tabacu_ciprian@yahoo.com

Dan Lucian CÂMPAN
ludan840808@yahoo.com

University Politehnica of Bucharest

Abstract: This paper presents some of the results obtained by their own doctoral scientific research in the vibrational confort modeling.

Keywords: vehicles confort modeling, experimental optimization.

REFERENCES

  1. NEAGOE, D.; BOLCU, D.; BARBU, GHE.: Studiul stabilităţii şi maniabilităţii autovehiculelor – Cercetări experimentale şi teoretice, Editura Universitaria, Craiova, 2008.
  2. UDRIŞTE, D.: Research, Applications and Optimizations for Automotive Door Latching Mechanisms PHD – Universitatea „Politehnica” Bucureşti, 2005. Cond. ştiinţif.: Prof. univ. dr. ing. Eugen Mihai Negruş.

View full article

  1. TABACU, C.: Modelarea matematică şi simularea pe calculator a servomecanismelor mecanohidraulice, A XXXVIII-A Reuniune Tehnico-Ştiintifică anuală Henri Coandă-Gogu Constantinescu, 38 ani, Ploieşti, 11 dec 2009, Romania.
  2. TABACU, C.; TABACU, C-TIN.: Mathematical Model for the Hydraulically Driven Spatial Mechanisms, Scientific Buletin of Oil and Gas University of Ploiesti, Vol. LXI, No. 4/2009, Romania.
  3. HATCH, MICHAEL R.: Simulation Using MATLAB, 2001 by Chapman & Hall/CRC, Boca Raton London New York Washington, D.C.
  4. DUKKIPATIS, RAO V.: Solving Vibration Analysis Problems Using MATLAB, 2007, New Age International (P), New Delhi, SUA.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.