Romania and Global Information Society

Eng. M. Guran, PhD

Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

  1. Despre “Societatea postindustrială” şi “societatea informaţională”

Termenul de “societate postindustrială” a fost creat de Daniel Bell, profesor la Univ. Haward, în anii ’70, pentru a descrie noile structuri şi tendinţe care se iveau atunci în societăţile moderne dezvoltate [1]. Termenul a fost utilizat de autor pentru a scoate în evidență natura trecătoare a schimbărilor survenite în societatea modernă dezvoltată, dominată de rolul central al unei tehnologii intelectuale. Daniel Bell a preferat caracterizarea schimbărilor survenite ca “societate postindustrială” în locul altor caracteristici propuse atunci ca “societatea serviciilor”, “societatea informaţiilor” sau “societatea cunoaşterii”, considerate ca fiind doar parțiale. Alţi autori (Herman Kahn, de ex.) foloseau termenul “postindustrial” pentru a scoate în evidenţă “sectorul serviciilor”.

Dacă societatea industrială s-a bizuit pe o tehnologie a maşinii pentru amplificarea sau înlocuirea muncii fizice, noua societate este făurită de tehnologia intelectuală, având drept caracteristici structurale majore informaţia (date cu o anumită semnificaţie) şi cunoașterea (aprecieri raţionale sau rezultate experimentale comunicate omului într-o formă sistematică) care, ca bunuri cu o anumită valoare, chiar când sunt “vândute”, rămân şi la producător. Informaţia şi cunoaşterea nu sunt consumate sau “epuizate”, precum produsele industriale. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
M. Guran, Romania and Global Information Society, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(1), pp. 7-18, 1995.