Road Traffic Signalling and Control Systems

Eng. Dumitru Popescu
Eng. Marius Staicu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Intensificarea traficului rutier a determinat dezvoltarea unor sisteme de control  care să asigure utilizarea eficientă a spațiului limitat, afectat circulației, în condiţii de siguranţă crescută şi de reducere a poluării. În articol, se expun concepte şi modele utilizate în sistemele de control rutier şi modul de abordare a proiectelor de semnalizare luminoasă. Sunt menționate, de asemenea, tendinţele de integrare a sistemelor de control rutier în sisteme logistice de transport combinat.

Keywords: fluidizarea traficului, noduri rutiere, tronsoane rutiere, algoritmi pentru semnalizare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru Popescu, Marius Staicu, Road Traffic Signalling and Control Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 35-39, 1998.