Research on the evaluation of the quality of online public services

Alexandru Balog
alexb@ici.ro
National Institute for Research and Development in Informatics,
ICI – Bucharest

Ion Ivan  
ionivan@ase.ro
Academy of Economic Studies of Bucharest

Abstract: Această lucrare descrie rezultatele cercetărilor efectuate în cadrul proiectului complex de cercetare “Sistem de evaluare a calității serviciilor publice on-line pentru cetățeni și mediul de afaceri (e-ServEval)” derulat în Programul Cercetare de Excelență 2005-2008. Sunt descrise elementele cadrului conceptual al calității serviciilor publice on-line și diferitele abordari utilizate pe plan internațional referitoare la evaluarea calității serviciilor publice on-line. În final, sunt prezentate scopul, obiectivele și stadiul de realizare a proiectului.

Keywords: servicii publice on-line, calitatea serviciilor, măsurare și evaluare

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Alexandru Balog, Ion Ivan, Research on the evaluation of the quality of online public services, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 39-48, 2006.