Research Areas Investigated by Computing Department of University of Manchester Institute of Science and Technology

Eng. Gabriel Neagu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Institutul pentru Știință şi Tehnologie al Universităţii din Manchester (UMIST) este o unitate de învăţămînt şi cercetare care pregătește peste 5000 studenţi şi doctoranzi, în specialităţile matematică, chimie, mecanică, energetică, calculatoare, automatică, informatică, ştiinţe sociale. Materialul de faţă prezintă principalele domenii de cercetare în informatică desfășurate în cadrul Departamentului de calcul. […]

View full text

CITE THIS TEXT AS:
Gabriel Neagu, Research Areas Investigated by Computing Department of University of Manchester Institute of Science and Technology, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(2), pp. 69-70, 1993.