Requirements for Developing Distributed Information Systems

Prof. Ion Ivan, PhD
Junior Assist. Cristian Toma
Bucharest Academy of Economic Studies

Abstract: Obiectivul lucrării este identificarea cerințelor pentru analiza, dezvoltarea și implementarea aplicațiilor intormatice distribuite. Sunt prezentate structuri de aplicații informatice distribuite de tipurile out of the paper și only adding cu identificarea cerințelor de realizare a securității, în cadrul derulării interacțiunilor. Exemplificările vizează tipologii larg răspândite de aplicații distribuite.

Keywords: sisteme distribuite „out of the paper”, securitate informatică, dezvoltarea sistemelor informatice, sisteme „only adding”, m-aplicații.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ion Ivan, Cristian Toma, Requirements for Developing Distributed Information Systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(4), pp. 31-41, 2003.