Relations and Databases

math. Brînzaru Alina Monica
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea îşi propune prezentarea într-o formă structurată a unor concepte utilizate în lucrul cu baze de date. Se propune şi un model de a extinde operațiile algebrei relaționale la operații cu mulțimi fuzzy, având în vedere că mulțimea atributelor asociate unei tabele poate fi considerată a fi o mulţime fuzzy.

Keywords: bază de date, sistem de gestiune a unei baze de date, schemă de baze de date, tabelă a unei scheme de baze de date, model relațional, model relaţional de date fuzzy.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Brînzaru Alina Monica, Relations and Databases, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 69-80, 1997.