“Regional Informatics ’95” International Conference – Sankt-Petersburg, Russia

Proceedings of the III-rd and IV-th International Conference “Regional Informatics ’94 and ’95”, Sankt-Petersburg, Russia, 10-13 May 1994; 15-18 May 1995

În perioada 15-18 mai 1995 s-a desfăşurat la SANKT-PETERSBURG, Rusia, a IV-a Conferinţă internațională “Informatica Regională ’95”, organizată sub egida Guvernului din Sankt-Petersburg, Adunării Legislative a oraşului Sankt-Petersburg, Comitetului Preşedenţiei Federaţiei Ruse privind politica de informatizare, Centrului UNESCO din Sankt-Petersburg, Departamentului de Informatică, tehnică de calcul şi automatizare al Academiei de Ştiinţe a Rusiei, Centrului Ştiinţific din Sankt-Petersburg al Academiei de Ştiinţe a Rusiei şi a Societăţii de Informatică, tehnică de calcul şi sisteme pentru conducere din Sankt-Petersburg.

Cea de-a IV-a Conferinţă Internaţională “Informatica Regională ’95” continuă seria direcțiilor de dezvoltare a informaticii regionale şi a comunicaţiilor, menţionate şi în anul 1994 la cea de-a III-a Conferinţă internaţională, cu aceeaşi tematică: politica regională privind informatizarea; probleme teoretice referitoare la informatizare; reţele servicii de telecomunicaţii; sisteme geoinformatice; industria mijloacelor de informatizare; tehnologii informatice de aplicaţie în educaţie, ecologie, poligrafie; securitatea informaţională.

Margareta Gheorghe
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Margareta Gheorghe, Review of “Regional Informatics ’95” International Conference – Sankt-Petersburg, Russia, (Proceedings of the III-rd and IV-th International Conference “Regional Informatics ’94 şi ’95”, Sankt-Petersburg, Russia, 10-13 May 1994, 15-18 May 1995), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(3), pp. 97, 1995.