Refining the by Structured Objects Represented Knowledge (FRAME) – the “Blackboard” Paradigm

Eng. Dragoş Sâmbotin

“Politehnica” University of Bucharest

Abstract: În lucrare este prezentat un sistem de reprezentare a cunoştinţelor prin obiecte structurate şi modul de utilizare a lui în proiectarea unor sisteme expert, de proiectare prin rafinare concurentă. Sistemul este de tip prototip-clonă, cu unele facilităţi noi faţă de cele existente în sistemele proiectate pâna acum, cum ar fi: tratarea unitară a metodelor şi a sloturilor, posibilitatea modificării dinamice a ierarhiei de obiecte, contexte multiple pentru un obiect. Modelul de rafinare este cel bazat pe tablă (blackboard) folosindu-se astfel o agendă de taskuri şi un număr de surse de cunoştinţe (demonii de rafinare), fiecare ştiind să rafineze un anumit tip de task. Noutatea abordării de față constă în modalitatea de a reprezenta agenda de taskuri, folosind o abordare complet orientată obiect (în acest sistem toate entităţile cu care se lucrează sunt obiecte). Astfel, agenda de taskuri nu este explicit reprezentată, ea rezultând din ierarhia arborescentă a obiectelor construite pe parcursul rafinării. Lucrarea este structurată în trei capitole: în primul capitol (introducere) se face o prezentare generală a contextului de dezvoltare de sisteme expert bazate pe frame-uri; în capitolul al doilea, se face o prezentare a sistemului de obiecte “SELF”; în capitolul al treilea este prezentat sistemul de rafinare (insistându-se pe particularitățile sistemului de față) şi un exemplu de proiectare folosind acest sistem.

Keywords: rafinare, delegare, demon, task, frame, ierarhie OOP, moştenire, faţetă, message-passing, prototip, clonă.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Dragoş Sâmbotin, Refining the by Structured Objects Represented Knowledge (FRAME) – the “Blackboard” Paradigm, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(4), pp. 17-24, 1995.