Reduction of Number of Nodes on Automatically Generating A Graph Drawing

Math. Rădulescu Constanţa Zoie

Institute for Research in Informatics

Abstract: Articolul prezintă o metodă euristică de minimizare a numărului de intersecţii de arce în generarea cu ajutorul calculatorului a desenului unui graf. Este descrisă metoda baricentrică şi sînt detaliaţi algoritmul pentru grafurile cu două niveluri și algoritmul pentru grafurile cu n niveluri.

Keywords: graf, teoria grafurilor, modelare cu ajutorul unui graf, generarea automată a grafului, aplicaţii.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Rădulescu Constanţa Zoie, Reduction of Number of Nodes on Automatically Generating A Graph Drawing, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 47-52, 1992.