Reconfiguration for Computers Having an Assembling Tape Formed Structure

Eng. Mircea Popa

Technical University of Timişoara,
Faculty of Automatic Control and Computer Science

Abstract: Lucrarea tratează problema reconfigurabilităţii calculatoarelor cu structură în formă de bandă de asamblare. După prezentarea conceptului, a caracteristicilor benzilor de asamblare şi a clasificării lor, autorul descrie o soluţie proprie pentru reconfigurarea lor. Se prezintă un exemplu pentru o bandă cu patru posturi, dar care poate fi extins oricare ar fi numărul de posturi.

Sunt descrise două variante ale soluției: una care asigură flexibilitatea maximă, dar cu cerinţe mai mari, şi una mai simplă, dar care asigură o flexibilitate limitată.

Problema este puţin abordată în literatura de specialitate, iar soluţia descrisă în această lucrare este superioară celor din literatură întrucât asigură flexibilitatea maximă, iar modul de comandă a reconfigurării este simplu.

Keywords: structură în formă de bandă de asamblare, multiplexor.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Mircea Popa, Reconfiguration for Computers Having an Assembling Tape Formed Structure, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(2-3), pp. 41-48, 1994.