Real-Time Tools for Building Automation Applications Generator

Eng. Florin Harțescu, PhD
Eng. C. Danilov
Eng. L. Nedelcu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Automatizarea clădirilor reprezintă un sistem de timp real, care permite supravegherea şi controlul încălzirii, iluminatului electric, accesului, consumului energetic, elemente care asigură securitatea şi confortul unui edificiu modern.
Complexitatea unui asemenea sistem ne-a determinat abordarea lucrării, pe de o parte, pe baza arhitecturii de timp real RT-ARCH, elaborată în cadrul Laboratorului 2.3, şi implementarea acesteia pe un calculator IBM PC 486, echipat cu sistem de operare Windows NT, iar pe de altă parte, într-o arhitectură orientată obiect.

Keywords: sistem de timp real, supraveghere, PCL, automatizarea cladirilor, sistem distribuit.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Florin Harțescu, C. Danilov, L. Nedelcu, Real-Time Tools for Building Automation Applications Generator, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 13-16, 1997.