Real-time Graphical Systems – a Paradigm of a Man-Machine Dialogue Structure

Eng. Constantin Vasiliu, Econ. Costin Pribeanu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Pornind de la evoluţiile recente în domeniul sistemelor de automatizare, în principal automatizarea adecvată şi proiectarea centrată pe om, autorii prezintă o serie de consideraţii privind abordarea sistemelor de automatizare ca sisteme generale om-maşină. În acest cadru, includerea unor facilități grafice avînd rolul de suport decizional în timp real constituie o problemă de mare interes. Se expun problemele cele mai importante legate de potenţialul de cuplare cu aplicaţii de timp real ale sistemelor grafice generale. Autorii prezintă, ca o contribuţie privind abordarea acestei problematici, structura şi funcțiunile unui sistem grafic în timp real conceput ca ipostază a unui sistem general de automatizare.

Keywords: sisteme om-maşină, automatizare adecvată, modelarea comportamentului uman, proiectare centrată pe om, grafică pe calculator, standardul grafic GKS, sistem grafic în timp real, proiectare asistată de calculator.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Constantin Vasiliu, Costin Pribeanu, Real-time Graphical Systems – a Paradigm of a Man-Machine Dialogue Structure, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(1), pp. 17-30, 1993.