R&D in IT and Applications to Informatization in Romania

Prof. dr. eng. Mircea Petrescu
President of the National Commission for Informatics

Încep prin a exprima recunoştinţa mea Academiei Române şi Comisiei Europene pentru posibilitatea pe care ne-o oferă din nou de a ne întruni în această Aulă, spre a reflecta împreună asupra unui subiect de însemnătate vitală pentru evoluţia viitoare a României: realizarea societăţii informaţionale la noi în ţară. Stau astăzi în faţa Dumneavoastră cu emoție și retrăiesc clipe trecute când, alături de alţi colegi care se găsesc acum aici – pe atunci toți tineri – tot la îndemnul Academiei şi sub îndrumarea unor neuitați membri ai ei, adevărați precursori, ne străduiam să contribuim la progresul informaticii la noi, precum şi la organizarea cercetării ştiinţifice, a proiectării şi a pregătirii specialiştilor în domeniul pe care azi îl numim “tehnologiile informaţiei”.

Alături de distinşii colegi pe care îi preced cu prezentarea mea, doresc să relev, la rândul meu, rolul primordial pe care cercetarea şi dezvoltarea l-au deținut şi îl dețin în avansul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor şi în aplicațiile acestora. Cred sincer că o astfel de subliniere nu este niciodată de prisos, mai ales în condiţii de genul celor în care ne regăsim în prezent, în România. Ştim bine că, la fel ca în fizica reacțiilor nucleare, ca în genetică şi ca în industria aerospațială, domeniul tehnologiilor informației şi al comunicațiilor este, fără îndoială, unul din acelea în care de peste cinci decenii cercetarea şi dezvoltarea au cunoscut o extraordinară creştere şi au alimentat un proces de evoluţie deosebit de rapidă a unei zone cu o întindere considerabilă – economică, industrială, culturală, socială, cu efecte profunde asupra vieţii întregii umanităţi. Această atotcuprinzătoare legătură era şi este inevitabilă, fiind vorba aici de folosirea şi de comunicarea sau transmiterea informaţiei.

Drumul parcurs de oamenii de ştiinţă de-a lungul investigaţiei care i-a condus la tranzistor a fost, desigur, lung. Dar, o dată cu inventarea tranzistorului bipolar de către laboratoarele Bell „o dată cu apariţia tratatului lui William Shokley despre electroni şi goluri în semiconductori a început, într-un sens, totul, cel puțin pentru noi care am trăit prin electronică și prin prelungirile sale. În nici cincizeci de ani, s-a creat, într-un fel, o nouă lume a tehnologiei, îmi permit aici o anumită libertate de exprimare, o lume în care locul central îl ocupă generarea, memorarea, prelucrarea, transmiterea şi folosirea informaţiei, văzută fie în forma sa “pură”, fie ca o expresie a obiectelor, în sens general, pe care le reprezintă. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Mircea Petrescu, R&D in IT and Applications to Informatization in Romania, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(2), pp. 13-15, 1996.