Quality – A Basic Criterion in Enterprise Productivity

Eng. math. Adriana Alexandru
Eng. Cătălin Oşlobeanu
Eng. Dan Buzuloiu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea este o introducere în domeniul asigurării calităţii şi al sistemelor CAQ. Sint definite concepte ale acestui domeniu: calitate, managementul calităţii, asigurarea şi controlul calităţii, sistemul de calitate, documente de control. Este prezentat succint sistemul informaţional al asigurării calităţii şi interacţiunile cu alte componente ale întreprinderii.

Se fac consideraţii asupra aplicaţiilor din domeniul calităţii, care se pot automatiza prin introducerea tehnicii de calcul, aplicaţii incluse în CAQ. Se pune un accent special pe prelucrările statistice, specifice controlului de calitate. În final se arată locul sistemului automat de asigurare a calităţii în cadrul sistemului CIME al unei întreprinderi.

Keywords: calitate, sistem de calitate, CAQ, CIME.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Adriana Alexandru, Cătălin Oşlobeanu, Dan Buzuloiu, Quality – A Basic Criterion in Enterprise Productivity, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 79-88, 1993.