Process Identification Through Neural Techniques

Prof. Eng. Dumitru Popescu
Junior Lect., Eng. Monica Alexandru
Politehnica University of Bucharest

 

ing. E. Naum
“Gh. Asachi” Technical University of Iassy

Abstract: Lucrarea își propune să abordeze problema identificării proceselor industriale prin tehnica modernă a rețelelor neurale. Articolul prezintă, în prima parte, metodologia de identificare a unui proces integrat în mediul industrial cu toate precauțiile ce trebuie luate pentru a nu perturba regimul nominal de funcționare a sistemului. În cea de a doua parte, este descris algoritmul de identificare prin rețele neurale şi sunt analizate rezultatele obținute. În final, se anticipează performanțele ce pot rezulta prin aplicarea metodelor neconvenționale în domeniul controlului industrial.

Keywords: rețele neurale, identificare de proces, model neliniar, control predictiv, algoritm “backpropagation”.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru Popescu, Monica Alexandru, E. Naum, Process Identification Through Neural Techniques, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(2), pp. 53-58, 1998.