Problems and Solutions in the Object-Oriented Data Base Technology

Eng. Radu Bercaru
Eng. Șerban Voinea

Institute for Research in Informatics

Abstract: Apariţia unor aplicaţii noi, precum proiectarea şi ingineria asistate de calculator, ingineria software, sisteme de fabricaţie asistată, sisteme bazate pe cunoştinţe sau sisteme multimedia a scos în evidenţă limitările destul de serioase ale sistemelor tradiționale de gestiune a bazelor de date. Cerinţele de a reduce costul de dezvoltare şi exploatare a acestor aplicaţii au determinat necesitatea unui salt calitativ fundamental în tehnologia bazelor de date. Suportul acestui progres îl constituie paradigma orientării pe obiecte, care a condus la apariţia și dezvoltarea bazelor de date orientate pe obiecte. Lucrarea de faţa conturează o imagine la nivel conceptual asupra abordării orientate pe obiecte şi analizează impactul acestor concepte asupra tehnologiei bazelor de date. Se face o prezentare generală a stadiului actual al cercetării în domeniul bazelor de date orientate pe obiecte şi a raportului acestora cu alte tipuri de baze de date. Sînt evidenţiate, de asemenea, cîteva direcţii majore de cercetare prin care se tinde către standardizarea unui model unic de date orientat pe obiecte.

Keywords: Baze de date inteligente, programare orientată pe obiecte, date abstracte, obiecte compuse, moștenire ierarhică.

Vizualizează articolul complet

CITE THIS PAPER AS:
Radu Bercaru, Șerban Voinea, Problems and Solutions in the Object-Oriented Data Base Technology, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(2), pp. 47-59, 1992.